สถานที่จัดเลี้ยง

VARAVELA Garden Hall

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

150,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

950 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

950 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

15,500 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ในสวน

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • ห้องรองรับแขก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Varavela Chamber
Trio Atelier
Duet Patio
The Overture