โรงแรม

Hotel Once Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

แพ็กเกจงานหมั้น

25,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

250,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,000 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,150 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

12,000 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ดาดฟ้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นักดนตรี
  • พิธีกร
  • ห้องพัก
  • ห้องรองรับแขก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Rooftop