Luxury
โรงแรม 5 ดาว

The Peninsula Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีสงฆ์

40,000 บาท

พิธียกน้ำชา

65,000 บาท

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

75,000 บาท

พิธีหมั้นยกน้ำชาและหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

85,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

680,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,800 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ

2,400 บาท/ท่าน

ซิทดาวน์

3,300 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

26,800 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

 • ห้องจัดเลี้ยง
 • ในสวน
 • ริมแม่น้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ชุดขันหมาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • ทีมรันคิวงาน
 • นักดนตรี
 • นิมนต์พระสงฆ์
 • ห้องพัก
 • ห้องส่งตัว
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง
 • ห้องรับรองแขก

ห้องจัดเลี้ยง

สกุณตลา บอลรูม
จินตหรา
เจสเตอร์ส
เพนนินซูลา ลอว์น
กุสุมา บุษบา เกศรา