The Peninsula Bangkok

โรงแรม โรงแรม 5 ดาว

The Peninsula Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

40,000 บาท

พิธีรดน้ำสังข์

20,000 บาท

พิธีสงฆ์

40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

200,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

350,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

บุฟเฟต์อาหารไทย

1,800 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ

600 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

6,800 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

 • ห้องจัดเลี้ยง
 • ในสวน
 • ริมแม่น้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ชุดขันหมาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • ทีมรันคิวงาน
 • นักดนตรี
 • นิมนต์พระสงฆ์
 • ห้องพัก
 • ห้องส่งตัว
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง
 • ห้องรับรองแขก

ห้องจัดเลี้ยง

สกุณตลา บอลรูม
จินตหรา
เจสเตอร์ส
เพนนินซูลา ลอว์น
กุสุมา บุษบา เกศรา

โปรโมชั่นงานแต่งงานแนะนำ

บทความที่เกี่ยวข้อง