Luxury
สถานที่จัดเลี้ยง

VALA DE CIA

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีหมั้น

499,999 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

499,999 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

โต๊ะจีน

10,000 บาท/โต๊ะ

บุฟเฟต์อาหารไทย

850 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ

850 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

 • ห้องจัดเลี้ยง
 • ห้องอาหาร
 • ในสวน
 • ดาดฟ้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ช่างถ่ายภาพ
 • ชุดขันหมาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • ทีมรันคิวงาน
 • นักดนตรี
 • นิมนต์พระสงฆ์
 • บริการถ่ายพรีเวดดิ้ง
 • พิธีกร
 • สถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง
 • ห้องรองรับแขก
 • ห้องส่งตัว
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง
 • จอ LED
 • เครื่องฉาย Projector พร้อมจอ

ห้องจัดเลี้ยง

De Palace 1st Floor
De Eden 2nd Floor
De Heaven 3rd Floor