โรงแรม 5 ดาว

Le Méridien Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

แพ็กเกจงานหมั้น

15,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

220,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,500 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,600 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

1,900 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ห้องอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • นักดนตรี
  • ห้องพัก
  • ห้องรองรับแขก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

The Atelier Hall