สถานที่จัดเลี้ยง

The Banquet Hall at Nathong

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

28,000 บาท
79,000

แพ็คเกจงานแต่งงาน

136,000 บาท
179,000

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

680 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

850 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

8,200 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ในสวน

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Grand Ballroom
The Lawn (Outdoor)
The Glass House