โรงแรม

Holiday Inn Bangkok Silom

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

12,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

150,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

980 บาท/ท่าน
1,050 บาท/ท่าน
13,500 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

 • ห้องจัดเลี้ยง
 • ห้องอาหาร
 • ดาดฟ้า
 • บนเรือ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ชุดขันหมาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • ทีมรันคิวงาน
 • พิธีกร
 • ห้องพัก
 • ห้องรองรับแขก
 • ห้องส่งตัว
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Silom Ballroom
Crystal Ballroom
Diamond Room