โรงแรม

Prince Palace Hotel Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

แพ็กเกจงานหมั้น

40,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

150,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

900 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

900 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

9,900 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

 • ห้องจัดเลี้ยง
 • ห้องอาหาร
 • ในสวน
 • ริมสระ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ตกแต่งสถานที่
 • ทีมรันคิวงาน
 • นักดนตรี
 • พิธีกร
 • ห้องพัก
 • ห้องส่งตัว
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Prince Grand Ballroom
Racha Grand Ballroom
Patcharapa Room
Patcharawadee Room
Penthouse
Pool Bar & Pool Party