โรงแรม

Avana Grand Hotel and Convention Centre

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีหมั้นและยกน้ำชา

15,000 บาท

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

15,000 บาท

พิธีสงฆ์

20,000 บาท

พิธีหมั้นยกน้ำชาและหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

30,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

140,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

690 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

650 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

6,500 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ริมสระ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นักดนตรี
  • พิธีกร
  • ห้องพัก
  • ห้องรองรับแขก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องแกรนด์ พาร์ค
ห้องแกรนด์ ดาวิด
ห้องเบธเลเฮ็ม
ห้องนาซาเร็ท
ห้องเบธเอล