Luxury
โรงแรม 5 ดาว

Montien Hotel Surawong Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีหมั้น

เริ่มต้น 55,000 บาท

พิธีสงฆ์

เริ่มต้น 25,000 บาท

พิธียกน้ำชา

เริ่มต้น 15,000 บาท

พิธีหมั้นและยกน้ำชา

เริ่มต้น 75,000 บาท

พิธีหมั้นยกน้ำชาและหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

เริ่มต้น 85,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

งานเลี้ยงกลางวัน

เริ่มต้น 400,000 บาท

งานเลี้ยงเย็น

เริ่มต้น 400,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

เริ่มต้น 1,300 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

เริ่มต้น 1,500 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

เริ่มต้น 15,900 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

 • ห้องจัดเลี้ยง
 • ห้องอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ช่างถ่ายภาพ
 • ชุดขันหมาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • ทีมรันคิวงาน
 • นักดนตรี
 • นิมนต์พระสงฆ์
 • บริการถ่ายพรีเวดดิ้ง
 • บริการรถรับ-ส่ง
 • บริการเช่าชุดแต่งงาน
 • พิธีกร
 • สถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง
 • ห้องพัก
 • ห้องรองรับแขก
 • ห้องส่งตัว
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Rajmontien Grand Ballroom
Montienthip
AN AN