โรงแรม

Montien Riverside Hotel Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

พิธีหมั้นเริ่มต้น

35,000 บาท

พิธีหมั้นเริ่มต้น

40,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

250,000 บาท
380,000 บาท
480,000 บาท
580,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,100 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,200 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

11,000 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ริมแม่น้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • สถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง
  • ห้องพัก
  • ห้องรองรับแขก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

แกรนด์ บอลรูม
เจ้าพระยา
วิมานทิพย์