Luxury
โรงแรม 5 ดาว

JW Marriott Hotel Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

90,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

500,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

1,400 บาท/ท่าน
1,600 บาท/ท่าน
18,000 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นักดนตรี
  • ห้องพัก
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Sukhumvit Grand Ballroom