โรงแรม 5 ดาว

Oriental Residence Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

พิธีสงฆ์

30,000 บาท

พิธีหมั้น

80,000 บาท

พิธีหมั้นและยกน้ำชา

85,000 บาท

พิธีหมั้นและหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

90,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

งานเลี้ยงกลางวัน - เย็น

300,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,550 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,750 บาท/ท่าน

Western Set Menu

1,850 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ริมสระ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ชุดขันหมาก
  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นักดนตรี
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • ห้องพัก
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Oriental Room
West Wing
Playroom