Shanghai Mansion Bangkok

โรงแรม

Shanghai Mansion Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

งานหมั้นจีนและยกน้ำชา

50,000 บาท

งานหมั้นจีนและยกน้ำชา

99,999 บาท

พิธีหมั้นไทย

40,000 บาท

พิธีหมั้นไทย

68,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

Pre Wedding

10,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

180,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • ห้องพัก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Cotton Ballroom
Fish Pond