City Hotel & Lifestyle
โรงแรม

Shanghai Mansion Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

งานหมั้นจีนและยกน้ำชา

50,000 บาท

งานหมั้นจีนและยกน้ำชา

99,999 บาท

พิธีหมั้นไทย

40,000 บาท

พิธีหมั้นไทย

68,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

Pre Wedding

10,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

180,000 บาท

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • ห้องพัก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Cotton Ballroom
Fish Pond