โรงแรม

Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีหมั้น

10,000

แพ็กเกจงานแต่งงาน

แพ็คเกจแต่งงานแบบไทย

350,000 บาท

แพ็คเกจแต่งงานแบบไทย

450,000 บาท

แพ็คเกจแต่งงานแบบไทย

550,000 บาท

INDIAN WEDDING

250,000 บาท

INDIAN WEDDING

350,000 บาท

INDIAN WEDDING

450,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,200 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,200 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

 • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ตกแต่งสถานที่
 • ทีมรันคิวงาน
 • นักดนตรี
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง
 • จอ LED
 • ที่จอดรถ
 • Backdrop
 • เครื่องฉาย Projector พร้อมจอ
 • Dry Ice
 • Bubble

ห้องจัดเลี้ยง

ฺBallroom