Luxury
โรงแรม 5 ดาว

The Okura Prestige Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีสงฆ์

20,000 บาท

พิธีหมั้น

60,000 บาท

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

80,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

งานเลี้ยงกลางวัน

600,000 บาท

งานเลี้ยงเย็น

600,000 บาท

งานเลี้ยงกลางวัน - เย็น

120,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

เริ่มต้น 1,400 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,700 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

1,950 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ชุดขันหมาก
  • ห้องพัก
  • ห้องรองรับแขก
  • ห้องส่งตัว

ห้องจัดเลี้ยง

Grand Ballroom
Sora Room