โรงแรม 5 ดาว

Summit Windmill Golf Residence

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

แพ็กเกจงานหมั้น

59,999 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

199,999 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

650 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

650 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

650 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

 • ห้องจัดเลี้ยง
 • ห้องอาหาร
 • ในสวน

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ชุดขันหมาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • ทีมรันคิวงาน
 • นักดนตรี
 • นิมนต์พระสงฆ์
 • ห้องพัก
 • ห้องรองรับแขก
 • ห้องส่งตัว
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Tharadol Ballroom
The Foundtain