โรงแรม 5 ดาว

Eastin Grand Hotel Sathorn

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีสงฆ์

19,000 บาท

ค่าเช่าห้อง

10,000 บาท

ค่าเช่าห้อง

45,000 บาท

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

45,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

100,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

บุฟเฟต์

1,450 บาท/ท่าน

ค็อกเทล

1,200 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

19,999 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นักดนตรี
  • พิธีกร
  • ห้องพัก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Surasak Ballroom
Krung Thon Buri