โรงแรม 5 ดาว

Capella Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

แพ็กเกจงานหมั้น

29,999 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

500,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

2,999 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

3,999 บาท/ท่าน

ซิทดาวน์

4,999 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

 • ห้องจัดเลี้ยง
 • ห้องอาหาร
 • ในสวน
 • ริมแม่น้ำ
 • บนเรือ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ชุดขันหมาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • ทีมรันคิวงาน
 • นักดนตรี
 • นิมนต์พระสงฆ์
 • บริการถ่ายพรีเวดดิ้ง
 • พิธีกร
 • สถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง
 • ห้องพัก
 • ห้องรองรับแขก
 • ห้องส่งตัว
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Ballroom
Courtyard
Atelier 1