โรงแรม 5 ดาว

Amari Watergate Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธียกน้ำชา

5,000 บาท

พิธีหมั้นไทย

20,000 บาท

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

25,000 บาท

พิธีหมั้นพิธีสงฆ์และหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

65,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

220,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,250 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,350 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

1,450 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

 • ห้องจัดเลี้ยง
 • ในสวน
 • ดาดฟ้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ชุดขันหมาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • ทีมรันคิวงาน
 • นักดนตรี
 • นิมนต์พระสงฆ์
 • พิธีกร
 • ห้องพัก
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Watergate Ballroom
Garden
Chitralada Room
Banglumpoo
Social Sphere