15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 1 4000 1 1 horizontal https://www.weddinglist.co.th/blog 300

เรือนนพเก้า

เรือนนพเก้า พระราม 5 - ราชพฤกษ์, 424 ถนน ทางหลวงชนบท นนทบุรี 3139 ตำบล บางขนุน อำเภอ บางกรวย นนทบุรี 11130

รองรับแขกสูงสุด 450 คน

รองรับที่จอดรถสูงสุด 150 คัน

ข้อมูลจัดงาน
รูปแบบการจัดงาน
ในสวน
เรือนไทย
ห้องจัดเลี้ยง
รูปแบบการบริการ
นิมนต์พระสงฆ์
พิธีกร
อุปกรณ์แสง สี เสียง
ตกแต่งสถานที่
ทีมรันคิวงาน
ห้องจัดเลี้ยง
โปรโมชั่น/เวดดิ้งแฟร์
บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้บริการอื่นที่คุณอาจสนใจ
063-474-8111
e-mail: marketing@weddinglist.co.th
2019 weddinglist.all rights reserved.