Verawang Fall 2017 1024 X 682

ปังเว่อร์ !! ชุดแต่งงาน คอลเลกชั่นล่าสุดจาก Vera Wang Fall 2017


เป๊ะปังเว่อร์ !! ชุดแต่งงาน คอลเลกชั่นล่าสุดจาก Vera Wang Fall 2017

เอาใจเจ้าสาวกันอีกแล้วสำหรับชุดแต่งงานจาก แบรนด์ วีราแวง (Vera Wang) สำหรับชุดแต่งงานใหม่ในคอลเลกชั่นนี้เน้นไปที่การออกแบบชุดในสไตล์ของวีราแวงแต่เพิ่มลูกเล่นมากขึ้น โดยการใช้ผ้าซีทรูและผ้าลูกไม้โปร่งส่วนการออกแบบชุดดูแล้วจะคล้ายกับชุดแต่งงานในยุควิคตอเรียนแต่เน้นความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นค่ะ ชุดไหนของวีราแวงจะสวยถูกใจเจ้าสาวคนไหนบ้างมาชมกันค่ะ

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017001

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017002

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017003

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017004

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017005

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017006

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017007

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017008

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017009

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017010

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017011

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017012

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017013

%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%87fall-2017014

ที่มา www.vogue.com