โรงแรม 5 ดาว

The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

18,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

350,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,200 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,300 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

15,000 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ดาดฟ้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • ห้องพัก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Grand Ballroom
Atitude