โรงแรม

Grand Richmond Stylish Convention Hotel

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

พิธีหมั้น

20,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

150,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,200 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,400 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

14,000 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ในสวน
  • ดาดฟ้า
  • เรือนไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • ห้องพัก
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Diamond Grand Ballroom
Tipawan Ballroom
Grand Pearl
Ruen Tipawan
Richmond Grand Ballroom
Citrine room