งานแต่งอิสลาม002

กฏและข้อห้ามในการแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม


การแต่งงานแบบมุสลิมนั้น จะมีกฏและข้อห้ามต่างๆที่ควรรู้ก่อนทำพิธีนิกะห์ ซึ่งชายคนหนึ่งจะแต่งงานกับผู้หญิงได้อย่างมากที่สุดแค่ 4 คน หมายความว่า ชายคนเดียวกันจะมีภรรยาอย่างมากที่สุดเพียงแค่ 4 คน แต่มีกฏข้อบังคับว่า ชายผู้นั้นจะต้องเลี้ยงดู ให้ความยุติธรรมกับผู้หญิงทั้งหมดได้ หากไม่มีความสามารถแล้วให้มีเพียงคนเดียวเท่านั้น

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a1007

ข้อห้ามในหลักการแต่งงานตามศาสนาอิสลาม
1. ไม่อนุญาตให้รวมภรรยาไว้ในที่เดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนาง
2. ฝ่ายสามีจะต้องแบ่งเวรให้ภรรยาแต่ละคน และในขณะที่แบ่งเวรให้กับภรรยาคนใด ก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปในบ้านภรรยาอื่นในตอนกลางคืนหากมีความจำเป็น จำต้องเข้าไปในเวลากลางวันเท่านั้น และจะอยู่นานมิได้ มิฉะนั้นจะต้องชดใช้ให้ภรรยาเจ้าของเวร
3. เมื่อสามีประสงค์เดินทาง ต้องให้ภรรยาจับสลาก และออกเดินทางกับภรรยาที่จับสลากได้
4. ถ้าแต่งงานกับหญิงหนึ่ง โดยที่ชายนั้นมีภรรยาอยู่แล้ว 2 คน ให้เลิกแบ่งเวรกับภรรยาทั้ง 2 เพื่อมาอยู่กับภรรยาคนใหม่ ในเงื่อนไขต่อไปนี้
– หากภรรยาใหม่เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ให้อยู่กับเธอ ทั้ง 7 วัน
– หากเป็นหญิงสาวที่สูญเสียความบริสุทธิ์ ให้อยู่กับเธอ 3 วัน
โดยไม่ต้องชดใช้ช่วงเวลานี้ให้แก่ภรรยาคนเดิม

ศาสนาอิสลามยังห้ามแต่งงานกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเครื่องญาติใกล้ชิด ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายน้ำนมเดียวกัน และความสัมพันธ์กันด้วยภาวะสมรส เช่นแม่ของภรรยา ลูกสาวของภรรยา ภรรยาของพ่อ(พ่อเลี้ยง) ภรรยาของลูก (ลูกเลี้ยง) และห้ามแต่งงานกับผู้ที่อยู่นอกศาสนา จนกว่าผู้นั้นจะยอมรับและศรัทธาในศาสนาอิสลาม

เครดิตรูป Tum Seventy-Seven Wonder

ที่มา https://sites.google.com

ขั้นตอนการแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม
เงื่อนไขการแต่งงานตามประเพณีแบบมุสลิม
วะลีย์หรือพยานในการแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม