โรงแรม 5 ดาว

VIE Hotel Bangkok Mgallery

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีสงฆ์

30,000 บาท

พิธีหมั้น

60,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

งานเลี้ยงกลางวัน

250,000 บาท

งานเลี้ยงเย็น

250,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,600 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,800 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • La VIE Bistronomy

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • ห้องพัก

ห้องจัดเลี้ยง

Ballroom
VIE Function 1&2