โรงแรม 5 ดาว

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีหมั้น

20,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

50,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,200 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,600 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

18,000 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นักดนตรี
  • พิธีกร
  • ห้องพัก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Pavilion Hall
Srinakarin