Garden
โรงแรม

The Upper Ground

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีสงฆ์

20,000 บาท

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

20,000 บาท

พิธีหมั้นและยกน้ำชา

59,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

250,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

Cocktail

1,500 บาท/ท่าน

Thai Buffet

1,550 บาท/ท่าน

International buffet menu

1,750 บาท/ท่าน

Chinese set

14,900 บาท/โต๊ะ

Western Set Menu

1,950 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ในสวน

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ชุดขันหมาก
  • ตกแต่งสถานที่
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • ห้องพัก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง
  • ห้องรับรองแขก

ห้องจัดเลี้ยง

Barn