โรงแรม

Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีหมั้น

40,000

พิธีรดน้ำสังข์

50,000

แพ็กเกจงานแต่งงาน

งานพิธีเช้า

80,000

งานเลี้ยงเย็น

120,000

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,000 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,100 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

1,100 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

ห้องจัดเลี้ยง

ร่วมฤดี แกรนด์บอลรูม