โรงแรม

Miracle Grand Convention Hotel

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

พิธีหมั้น

40,000

พิธีสงฆ์

8,000

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

18,000

แพ็คเกจงานแต่งงาน

งานเลี้ยงกลางวัน

1,200

งานเลี้ยงเย็น

1,200

งานเลี้ยงกลางวัน - เย็น

1,200

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

150,000

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,200 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,350

โต๊ะจีน

14,000 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • นักดนตรี
  • ห้องพัก
  • ห้องรองรับแขก
  • ห้องส่งตัว

ห้องจัดเลี้ยง

GRAND BALLROOM
JUPITER
MAGIC 3