สถานที่จัดเลี้ยง

Love Story Phetkasem 81

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

แพ็กเกจงานหมั้น

89,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

169,999 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

โต๊ะจีน

รูปแบบการจัดงาน

 • ในสวน
 • ห้องจัดเลี้ยง
 • ห้องอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ชุดขันหมาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • ทีมรันคิวงาน
 • นักดนตรี
 • นิมนต์พระสงฆ์
 • พิธีกร
 • ห้องรองรับแขก
 • ห้องส่งตัว
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องพิธีการ
ห้องจัดเลี้ยง