โรงแรม

Holiday Inn Bangkok Sukhumvit

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

แพ็กเกจงานหมั้น

40,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

300,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,000 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,100 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

13,000 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ริมสระ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นักดนตรี
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • ห้องพัก
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Grand Ballroom
Pool Side