โรงแรม

Grand Mercure Bangkok Atrium

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

พิธีหมั้นเริ่มต้น

35,000

พิธียกน้ำชา

35,000

พิธีสงฆ์เริ่มต้น

15,000

พิธีคริสต์เริ่มต้น

45,000

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

99,999 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

199,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

บุฟเฟต์

1,100 บาท/ท่าน

ค็อกเทล

1,100 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

13,000 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • นักดนตรี
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • ห้องพัก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง
  • ห้องรับรองแขก

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องบุษราคัม