Luxury
โรงแรม 5 ดาว

Conrad Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

45,000 บาท
55,000 บาท
50,000 บาท
60,000 บาท
75,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

250,000 บาท
500,000 บาท

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ชุดขันหมาก
  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นักดนตรี
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • ห้องพัก
  • ห้องรองรับแขก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

์New York & Beverly Hills Rooms
Ballroom
London Room