2021.11.30 211130

เปิดมาตรการจัดเลี้ยงที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (Alexander Hotel Bangkok) เตรียมพร้อมรับการกลับมาของงานแต่งงานยุคหลังโควิด


หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงจนสามารถผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น รวมไปถึงธุรกิจรับจัดเลี้ยงและจัดงานแต่งงานเองก็เริ่มกลับมาเตรียมงานจัดงานกันบ้างแล้ว โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (Alexander Hotel Bangkok) หนึ่งในโรงแรมที่มีบริการรับจัดเลี้ยงสำหรับจัดงานแต่งงานจึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยปลอดภัยอยู่แล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่บ่าวสาว แขกผู้ร่วมงาน ทีมงานส่วนต่าง ๆ และพนักงานโรงแรมที่คอยให้บริการภายในงานฯ ได้เก็บเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับทุกคู่รักที่สนใจจัดงานแต่งงานที่โรงแรมแห่งนี้

2021.11.19 211122 6

มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยโรงแรมอเล็กซานเดอร์
ผ่อนคลายมากขึ้น ภายใต้มาตรฐานสุขอนามัยปลอดภัยขั้นสูงสุด

มาตรการสุขอนามัยปลอดภัยของทางโรงแรมฯ จากเดิมจะเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การจัดวางเจลแอลกอฮฮล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ ให้ทั่วถึงทุกบริเวณโรงแรมฯ และการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกส่วนของโรงแรมฯ ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด หลังจากที่ประเทศไทยมีอัตราผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 70% ของประชากรทั้งประเทศ แม้ในรายงานสถานการณ์ประจำวันจะยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่ แต่จำนวนผู้เสียชีวิตเริ่มลดลง ความรุนแรงของโรคก็เริ่มลดลงด้วย ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการให้จัดงานแต่งงานได้ แต่การรับประทานอาหารร่วมกับแขกผู้มาร่วมงานจะยังคงเป็นรูปแบบเป็นชุดส่วนบุคคลอยู่

ดังนั้น มาตรการที่ทางโรงแรมอเล็กซานเดอร์จัดเตรียมเพิ่มเติมจะเน้นเรื่องเกณฑ์การรับวัคซีนก่อนเข้างานฯ และรูปแบบอาหารจัดเลี้ยงที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อได้มากที่สุด โดย Weddinglist สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2021.11.19 211122 0

Vaccination

  พนักงานโรงแรมทุกท่านได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็มแล้ว และมีเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ “Vaccinated” ติดอยู่บนหน้าอกเสื้อตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในโรงแรมฯ

 ในส่วนของการคัดกรองผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นคู่บ่าวสาว แขกผู้ร่วมงานทุกประเภท ทีมงานที่คู่บ่าวสาวจัดหามา เช่น ช่างภาพ ช่างแต่งหน้าทำผม ทีมออร์แกไนเซอร์ ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้

 • Sinovac 2 เข็ม
 • Sinovac 2 เข็ม + Booster Dose อย่างน้อย 1 เข็ม (AstraZeneca, Pfizer หรือ Moderna ก็ได้)
 • Sinovac 1 เข็ม + AstraZeneca 1 เข็ม
 • Sinovac 1 เข็ม + AstraZeneca 1 เข็ม + Booster Dose อย่างน้อย 1 เข็ม (Pfizer หรือ Moderna ก็ได้)
 • Sinovac 1 เข็ม + Pfizer หรือ Moderna 1 เข็ม
 • Sinopharm 2 เข็ม
 • Sinopharm 2 เข็ม + Booster Dose อย่างน้อย 1 เข็ม (AstraZeneca, Pfizer หรือ Moderna ก็ได้)
 • Sinopharm 1 เข็ม + Pfizer หรือ Moderna 1 เข็ม
 • AstraZeneca 2 เข็ม
 • AstraZeneca 2 เข็ม + Booster Dose อย่างน้อย 1 เข็ม (Pfizer หรือ Moderna ก็ได้)
 • AstraZeneca 1 เข็ม + Pfizer หรือ Moderna 1 เข็ม
 • สำหรับผู้ที่เลือกฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็น Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson หรือวัคซีนประเภท mRNA ยี่ห้ออื่น ๆ ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) รองรับแล้ว จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม

ผู้ที่จะเข้าร่วมงานแต่งงาน จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แก่พนักงานโรงแรมฯ ที่จุดคัดกรองบริเวณทางเข้างานฯ เป็นรูปแบบเอกสาร (Paper) หรือใช้วิธีบันทึกภาพจากแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ก็ได้

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

2021.11.19 211122 8

ATK

  นอกจากจะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว ทางโรงแรมฯ ยังเพิ่มการตรวจ ATK (Swab) ให้แก่พนักงานทุกท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์ ๆ ละอย่างน้อย 1 ครั้ง

  คู่บ่าวสาว แขกผู้ร่วมงาน และทีมงานทุกคนต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบก่อนวันงานฯ ไม่เกิน 3 วัน เพื่อแสดงหลักฐานต่อพนักงานโรงแรมฯ ที่จุดคัดกรองบริเวณทางเข้างานฯ โดยรูปแบบของหลักฐานจะเป็นเอกสารหรือถ่ายภาพผลตรวจ + บัตรประชาชน พร้อมระบุวันที่ตรวจด้วย

  กรณีที่คู่บ่าวสาวขอให้ทางโรงแรมฯ ช่วยจัดเตรียมชุดตรวจ ATK ตามจำนวนแขกที่คาดว่าจะมาร่วมงานฯ ทางโรงแรมฯ สามารถจัดเตรียมให้ได้ โดยคู่บ่าวสาวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

2021.11.19 211122 7

Box Set Catering for Wedding Ceremony

จากเดิมที่มีอาหารจัดเลี้ยงให้เลือก 3 ประเภทหลักคือ โต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์ และค็อกเทล ซึ่งอาจมีความเสี่ยงติดเชื้อจากการใช้ช้อนหรืออุปกรณ์คีบตักอาหารร่วมกัน ทางโรงแรมฯ จึงได้แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยการปรับรูปแบบอาหารจัดเลี้ยงเป็นแบบ Box Set หรืออาหารกล่องรับประทานแบบส่วนบุคคลให้แก่แขกผู้มาร่วมงานแต่งงานทุกกรณี โดยจำนวนชุดอาหารขึ้นอยู่กับแพ็กเกจแต่งงานที่คู่บ่าวสาวเลือก

อีกกรณีหนึ่งคือ หากคู่บ่าวสาวท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการจัดงาน หรือเปลี่ยนไปจัดงานที่บ้านแทน ทางโรงแรมฯ ซึ่งไม่มีนโยบายการริบเงินมัดจำ สามารถจัดชุดอาหาร Box Set ส่งตรงถึงบ้านได้ ตามวงเงินที่คู่บ่าวสาวมัดจำไว้ก่อนหน้า

2021.11.19 211122 2
2021.11.19 211122 4
2021.11.19 211122 3
2021.11.19 211122 5

งานแต่งงานแบบปกติ (ก่อนโควิด-19 ระบาดปี 2563) ที่ทุกคนอยากให้กลับมาโดยเร็วที่สุดอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ แต่อย่างไรก็ตาม ในมิติของเศรษฐกิจเองก็จำเป็นต้องเดินหน้าต่อควบคู่กันไปด้วย งานแต่งงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่วิกฤตโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุดลงจึงอาจทำให้ความสนุกขาดหายไปบ้าง แต่ส่วนที่จะยังคงอยู่เสมอไม่ว่างานแต่งงานจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม นั่นก็คือความรักความเข้าใจที่มีต่อกันระหว่างคู่บ่าวสาวและญาติพี่น้องคนสำคัญของทั้งสองฝ่ายนั่นเอง

1024x683 Edited

Alexander Micro Wedding 2021
"โควิดจ๋า ขอแต่งหน่อย"

โปรโมชั่นแต่งงานสุดพิเศษ

สำหรับงานพิธีมงคลสมรสตามฤกษ์ – หมั้นเช้าเลี้ยงเที่ยง จำนวนแขกไม่เกิน 50 ท่าน

ในราคาเพียง 49,900 บาท (สุทธิ) เท่านั้น !

 พิธีหมั้น

 พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ หรือ พิธียกน้ำชา

 ฟรี ! บริการจัดตกแต่งและอุปกรณ์ในงานทั้งหมดตามมาตรฐานของทางโรงแรม

 ฟรี ! ชุดขบวนขันหมากไทย แบบที่ 1 หรือ ชุดขันหมากจีน แบบที่ 1 มูลค่า 9,900 – 12,900 บาท

 ฟรี ! ห้องพัก Executive Deluxe 1 ห้อง มูลค่า 2,900 บาท

 ราคาพิเศษ ! สำหรับการจองห้องพัก 1,500 บาท / ห้อง / คืน จากราคาปกติ 2,900 บาท / ห้อง / คืน

 อาหารว่าง (50 ท่าน)

 ซุ้มอาหาร 2 ซุ้ม หรือชุดอาหารแบบ Box Set สำหรับ 50 ท่าน

 สิทธิพิเศษ ! จองวันนี้ เลื่อนวันจัดงานได้ตลอดโดยไม่ยึดค่ามัดจำ

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมฯ กำหนด

คลิกดูรายละเอียดแพ็กเกจแต่งงาน Micro Wedding เพิ่มเติม

 ระยะการจอง :  วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 (เลื่อนวันจัดงานได้ ฟรี !)

 สถานที่ :  โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง (ใกล้แยกลำสาลี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-715-8888, 085-111-8328

อีเมล : info@alexanderhotel.co.th