covergreenery

ธีมTropical Wedding งานแต่งงานสีเขียวมาแรง เทรนด์งานแต่งงาน 2017


ความหมายของสีเขียวคือให้ความสงบ ความสุข การเจริญเติบโต  การดูแล การเห็นอกเห็นใจ ความอุดมสมบูรณ์ ความสมดุลทางกายและใจ ความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งความหมายเหล่านี้เป็นความหมายที่ดีในการเลือกใช้สีเขียวเป็นสีหลักในการจัดงานแต่งงาน โดยเฉพาะในปี 2017 นี้ เทรนด์สีเขียวมาแรง การันตีโดย บริษัท Pantone บริษัทธุรกิจสีและสถาบันวิเคราะห์เทรนด์ด้านสีชั้นนำของโลก

“ความหมายของสีเขียว คือ ความสุขและความสัมพันธ์ที่ดี”

พลังงานจากสีเขียว 
สีเขียวให้ความรู้สึกสดชื่น  คลายความตึงเครียด ลดความตื่นเต้น รวมถึงยังเป็นสัญลักษณ์สากลของคำว่า ผ่าน หรือ ไปได้ สีเขียวช่วยในเรื่องการมองเห็นมีสมาธิ และยังมีพลังช่วยให้จิตใจสงบนิ่ง ปรับอารมณ์และพฤติกรรมให้เย็นลง และยังมีความหมายสื่อถึงเกียรติยศ ความร่ำรวยและเงินทอง (เครดิตความหมายของสี beger.co.th)

ไอเดียธีมแต่งงานสีเขียวสไตล์ Tropical

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7014

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7013

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7012

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7010

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7009

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7008

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7007

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7006

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7005

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7004

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7003

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7002

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7001

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7011

ข้อมูลจาก www.deerpearlflowers.com/tropical-leaf-greenery-wedding-decor-ideas