โรงแรม

TK. PALACE HOTEL & CONVENTION

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

พิธีหมั้น

59,000 บาท

พิธียกน้ำชา

50,000 บาท

พิธีสงฆ์

59,000 บาท

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

59,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

100,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,150 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,290 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

13,500 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ในสวน

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • ห้องพัก
  • ห้องรองรับแขก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Grand Convention
Suvitsakdanon
Peony