โรงแรม

Narai Hotel

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

แพ็กเกจงานหมั้น

14,000

แพ็คเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

180,000

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,000 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,000 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

1,100 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

ห้องจัดเลี้ยง

Narai Ballroom
รัตนะโกสินทร์และห้องสุโขทัย
ลักษมี