สถานที่จัดเลี้ยง

LE VIVA Boutique Colonial House

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

99,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

บุฟเฟต์

โต๊ะจีน

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ในสวน

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ชุดขันหมาก
  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นักดนตรี
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • พิธีกร
  • ห้องพัก
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

LE VIVA Grand Ballroom
LE VIVA Boutique Garden
LE VIVA Colonial Room