โรงแรม 5 ดาว

Hilton Pattaya

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

ห้องจัดเลี้ยง

Seaboard Ballroom