โรงแรม

Al Meroz Hotel Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีนิกะห์

50,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

Pre Wedding Package

6,000 บาท

Pre Wedding Package

8,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

บุฟเฟต์อาหารไทย

800 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์อาหารไทย

950 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ

900 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ

1,000 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

ห้องจัดเลี้ยง

Grand Meroz Banquet Hall
Bustan