calendar

รวมฤกษ์ดี วันมงคล วันแต่งงาน ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565


รวมฤกษ์ดี วันมงคล ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565

calendar 01 02

“วันมงคล”  “วันดี ”  คือวันที่ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะ สำหรับฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 นี้ ทาง Weddinglist ได้เลือกวันที่เป็นมงคล วันดิถีเรียงหมอนหรือดิถีแมลงปอ ซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณในสมัยก่อนที่ใช้ในการเลือกวันสำหรับจัดงานแต่งงาน โดยมีการเลือกให้เป็นวันมงคลสมรสให้กับคู่บ่าวสาว เพื่อให้ครอบครัวใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยวันที่เป็นสิริมงคลในชีวิตคู่ ถือเป็นกุศโลบายเกี่ยวกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยวันที่มีความหมายที่ดี

ฤกษ์แต่งงานนี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานแต่งงานเท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลที่เหมาะสม  ทางคู่บ่าวสาวต้องนำ วัน เดือน ปีเกิดไปให้หมอดูฤกษ์หรือซินแส หรือพระอาจารย์ที่เคารพ ในการเลือกวันที่เป็นมงคลสำหรับวันวิวาห์ของเรานะคะ

สำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนแต่งงานในปี 2565 ที่มีฤกษ์แต่งงานอยู่แล้วและคู่รักที่กำลังเข้ามาหาข้อมูลเพื่อดูวันดี วันที่เป็นมงคล รวมถึงวันที่เหมาะสมในการจัดงานแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาสถานที่ การหาชุดแต่งงาน ช่างภาพ การคิดคอนเซปต์ธีมงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ่าว เจ้าสาว สามารถเข้ามาดูรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นได้ที่

calendar 05

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม 2022

 • วันอาทิตย์ที่  2 มกราคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
 • วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์

calendar 06

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2022

 • วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนมีนาคม

calendar 07

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม 2022

 • วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
 • วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
 • วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนเมษายน

calendar 09

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน 2022

 • วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
 • วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
 • วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนพฤษภาคม

calendar 10

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม 2022

 • วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
 • วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
 • วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนมิถุนายน

calendar 11

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน 2022

 • วันจันทร์ที่ 6  มิถุนายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนกรกฎาคม

calendar 12

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม 2022

 • วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม  2565
 • วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2565
 • วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม  2565
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม  2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม  2565
 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม  2565
 • วันพุธที่ 27 กรกฎาคม  2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนสิงหาคม

calendar 14

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2022

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
 • วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนกันยายน

calendar 15

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2022

 • วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
 • วันจันทร์ที่ 5  กันยายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
 • วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
 • วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนตุลาคม

calendar 13

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2022

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
 • วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนพฤศจิกายน

calendar 16

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2022

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
 • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
 • วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 เดือนธันวาคม

calendar 17

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2022

 • วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
 • วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2565 ตลอดทั้งปี

สำหรับคู่บ่าวสาวที่ได้วันแต่งงาน หรือได้ฤกษ์ดีที่เหมาะกับงานแต่งงานควรจอง สถานที่จัดงานแต่งงานก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ เพราะฤกษ์ดีในทุกปีมักจะตรงกับคู่แต่งงานหลายคู่ที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งงาน โรงแรมหรูเช่นเดียวกัน ซึ่งทางคู่บ่าวสาวสามารถเลือกดูรายละเอียดเพื่อขอแพ็กเกจแต่งงานได้ที่  โรงแรมและสถานที่จัดงานแต่งงาน และ โปรโมชั่นแต่งาน เช่นเดียวกับช่างภาพแต่งงาน ช่างแต่งหน้าเจ้าสาว ที่เราหมายตาไว้จำเป็นต้องจองล่วงหน้าด้วยนะคะ เพราะว่าช่างที่มีชื่อเสียงจะถูกจองตัวแล้วเช่นกันค่ะ

calendar 01 08