สถานที่จัดเลี้ยง

W1@Bangkoknoi Hotel

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานแต่งงาน

งานพิธีเช้า

159,000

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ชุดขันหมาก
  • ตกแต่งสถานที่
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • พิธีกร
  • ห้องพัก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

W1 Canal Ballroom