โรงแรม

Villa Maroc Resort

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีสมรสแบบตะวันตก

99,000

รูปแบบการจัดงาน

  • ลาน outdoor
  • ริมทะเล