โรงแรม 5 ดาว

SO / BANGKOK

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

แพ็กเกจงานหมั้น

60,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

450,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,400 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,700 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

18,000 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

 • ห้องจัดเลี้ยง
 • ในสวน
 • ดาดฟ้า
 • ริมสระ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ชุดขันหมาก
 • ตกแต่งสถานที่
 • นักดนตรี
 • ห้องพัก
 • ห้องรองรับแขก
 • ห้องส่งตัว
 • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Ballroom
Social Room 1
Red Oven
HI-SO Bar (Rooftop Outdoor)
Solarium
Park Society (Indoor)
The Box