โรงแรม

Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีสงฆ์

9,999

พิธียกน้ำชา

18,999

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

19,999

แพ็กเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

140,000

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

600-800 บาท/คน

บุฟเฟต์

700-900 บาท/คน

โต๊ะจีน

7,000-9,500 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

ห้องจัดเลี้ยง

ทวารวดี บอลลูม