โรงแรม

Jasmine City Hotel

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

พิธีหมั้นไทย

50,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

159,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

259,000 บาท

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

950 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์อาหารไทย

1,000 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ

1,100 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

11,000 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ห้องพัก
  • ห้องรองรับแขก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง
  • ตกแต่งเวทีพร้อมป้ายชื่อบ่าวสาว
  • โต๊ะลงทะเบียน+สมุดสวยพร+กล่องรับซอง
  • เครื่องฉาย Projector พร้อมจอ

ห้องจัดเลี้ยง

Royal Jasmine