สถานที่จัดเลี้ยง

Dhabkwan Resort

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานแต่งงาน

งานพิธีเช้า

99,000 บาท

งานเช้า-เลี้ยงเที่ยง

159,000 บาท

งานเช้า-กลางวัน-เย็น

259,000 บาท

รูปแบบการจัดงาน

  • เรือนไทย
  • ในสวน

ห้องจัดเลี้ยง

ในสวน
ห้องบอลรูม
ใต้ถุนเรือนไทย
ร้านอาหารทับขวัญ