โรงแรม

Bella B hotel

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

แพ็กเกจงานหมั้น

15,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

99,000 บาท

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ห้องอาหาร
  • ดาดฟ้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ชุดขันหมาก
  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • นักดนตรี
  • นิมนต์พระสงฆ์
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Cruise
Captain wit