สถานที่จัดเลี้ยง

AVA TRIVI Studio

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็คเกจงานหมั้น

แพ็กเกจงานหมั้น

89,000 บาท

แพ็คเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

450,000 บาท

แพ็กเกจงานแต่งงาน

770,000 บาท